top of page

MP Rørbru

Applikasjoner

Den vanligste applikasjonen for rørbruer er som vei eller jernbanebru over vassdrag, gang- og sykkelstier eller over bilveier. Det har også blitt vanlig å bygge rørbruer som faunapassasjer både under og over veier. I Norge har rørbruen ofte blitt brukt som tunnel over veier for å beskytte skred og ras. Andre applikasjoner er siloanlegg og fôrtunneler for gruve- og gruveindustrien.

Ytterligere bruksområder for rørbruer er for eksempel regnvannsmagasiner (fordrøyningsmagasin), tilfluktsrom, hangarer for jagerfly og beskyttelsesrør for strøm og vannledninger. Gamle rørbroer med korrosjonsskader blir ofte reparert ved å skyte en ny bunn eller et nytt mindre rør inn i eksisterende rør. Rommet mellom ny og eksisterende konstruksjon blir deretter fylt med betong.

Rörbro_mp200.jpg
bottom of page