top of page

FIBERDUK

Fiberduk kommer i forskjellige bredder og bruksklasser, som bestemmes utfra krav til funksjon, bruksområde og hvilke belastninger, fiberduken blir utsatt for i konstruksjonen. Klassifisering av fiberduk finnes i fem bruksklasser som vi finner i rapporten til NorGeoSpec 2012 http://www.norgeospec.org/acms/

Separasjon
Fiberduken forhindrer at masse av ulik kvalitet blander seg, og bruksområde kan være veikonstruksjoner, gårdsplasser og hageanlegg.

Filtrering
Fiberduken brukes til å stoppe ulike partikler, mens vann og væsker slippes gjennom. Dette er spesielt viktig i drensgrøfter for å forhindre at dreneringen tilstoppes av finpartikler over tid.

Drenering
Dukens evne til å transportere vann og væsker benyttes her som et drenerende lag for å lede vann og væsker rundt f.eks. tunneller og kulverter og bak støttekonstruksjoner. Duken brukes ofte her sammen med andre typer geosynteter.

Beskyttelse
Fiberduken brukes som beskyttelse for å bevare naturens grunn ved midlertidige belastninger som f.eks. ved kjøring i skog og mark. Fiberduken brukes også som beskyttelse for et annet produkt mot skader fra f.eks. steinmasser. Slike produkter kan være plastmembran og rør. Det brukes en tykkere fiberduk til dette formålet.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og priser.

thumbnail_image002.jpg
IMG_0480.jpg
bottom of page